Pomoc prawna

Przyznanie się przez oskarżonego do popełnienia przestępstwa oraz przez obwinionego o sprawstwo wykroczenia, w wielu przypadkach może właściwie zakończyć postępowanie – zwłaszcza, gdy np. zostanie jednocześnie złożony wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Decyzja w tym zakresie zawsze pozostaje jednak w gestii oskarżonego/obwinionego. Co więc zrobić w sytuacji, gdy policja próbuje wymusić przyznanie się do winy?

Nigdy nie wolno zmuszać

Należy zaznaczyć, że taka sytuacja jest absolutnie niedopuszczalna i niezgodna z prawem: żaden organ państwowy, a policja nie jest tu wyjątkiem – nie może wymuszać na kimkolwiek przyznania się do winy. Nawet gdyby do tego doszło, oświadczenia złożone pod przymusem nie mają żadnej mocy prawnej, a w stosunku do funkcjonariuszy można wszcząć postępowanie dyscyplinarne lub karne.

Wszystko, co pod przymusem, jest nieważne

Oskarżony, który przyznał się do winy pod wpływem nacisków policjantów, powinien natychmiast odwołać oświadczenia złożone w takich warunkach – najlepiej z natychmiastowym podaniem, z jakiego powodu doszło do przyznania się do winy. Co prawda ostatnim momentem na wykonanie tego kroku jest postępowanie przed sądem, jednak nigdy nie warto odwlekać w czasie odwołania przyznania się do winy. Generuje to niepotrzebne problemy i zwiększa ryzyko poniesienia odpowiedzialności karnej, pomimo faktycznej niewinności.

Dobrym rozwiązaniem w takich sprawach może okazać się skorzystanie z pomocy adwokata, który w sposób profesjonalny będzie bronił praw oskarżonego. Jego wsparcie jest tym bardziej istotne, gdy weźmie się pod uwagę, że funkcjonariusze prowadzący sprawy karne dobrze orientują się w technikach operacyjnych, które niestety mogą być też wykorzystywane także niezgodnie z prawem. Poza tym adwokat od razu będzie mógł podjąć stosowne czynności zmierzające do ukarania zmuszających do przyznania się do winy.